Inskolning

 

Vår inskolnings period varar i 2 veckor.

Första veckan är barnet här 2 timmar per dag tillsammans med föräldrarna.

Andra veckan kommer barnet att vara här längre och delta i våra rutiner och aktiviteter.  

Under dessa veckor lär barnet känna till omgivningen och pedagogerna.

 

 

Välkommen till oss!