Larödhus Förskola

-En hälsofrämjande förskola!

Våra mål

Läroplanen ( Lpfö 98 ) ligger till grund för vår verksamhet.

 

 

Prioriterade mål för verksamhetsåret  2017/2018

 

 

Förskolan ska sträva efter att varje barn (1-3 år)

  •  ska utveckla nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, argumentera och kommunicera med andra.
  • ska utveckla sin förmåga att fungera enskilt och i grupp, lära sig hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt ta ansvar för gemensamma regler.

 

    

 

     Förskolan ska sträva efter att varje barn (4-6 år)

 

  • utvecklar sin förmåga att lyssna, reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar och försöka förstå andras perspektiv.
  • utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra.
  • utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga attförmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och drama.
  • utvecklar intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och deras kommunikativa funktioner.

 

 

 

 

 

    

 

    

 

    •