Larödhus förskola

    En hälsofrämjande förskola!

Vår vision 

På vår förskola behandlar vi alla (barn och vuxna) lika utifrån deras olika förutsättningar. Hos oss ska alla känna sig trygga och våga vara sig själva. Vi tror på att bemöta barn och vuxna med respekt och glädje.