Larödhus Förskola

-En hälsofrämjande förskola!

Ledningsgruppen består av:

 

Linda Winroth                       -  Förskolechef

Annika Johansson               -  Biträdande förskolechef

Louise van Huisstede

Åsa Modig

Frida Bengtsson